Wat is vogelgriep?

Vogelgriep

vogelgriep De vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte die overdraagbaar is op pluimvee en op een aantal nadere vogelsoorten. Daar komt ook de naam vogelgriep vandaan. Alleen in hele zeldzame gevallen kunnen ook mensen besmet raken met het vogelgriep virus. De officiele benaming van de vogelgriep is aviaire influenza. De vogelgriep is een variant van de reguliere griep, net zoals de mexicaanse griep.

De verpspreiding van de vogelgriep gebeurt doordat het influenza A virus besmettelijk is en wordt verspreidt door vogels of pluimvee. Daarom wordt de vogelgriep ook wel vogelpest genoemd, echter is dit fout, omdat het om een virus gaat en niet om een pestbacterie. Besmetting kan ook plaatsvinden door mest en andere (afval)stoffen. Bij dieren is de vogelgriep dodelijk.

Het vogelgriep virus veroorzaak bij mensen ernstige ziekteverschijnselen. In korte tijd kun je heel erg ziek ziek worden en kan de vogelgriep zelfs fatale gevolgen hebben. Naast de reguliere griepverschijnselen zoals keelpijn, hoesten, koorts en longontsteking kunnen ook bepaalde organen gaan uitvallen. De incubatietijd, dit is de tijd tussen besmetting en ziekteverschijnselen is bij de vogelgriep meestal van 2 dagen tot een week.

Oorzaak vogelgriep

Vogelgriep of aviaire influenza wordt veroorzaakt door een groep van verschillende griepvirussen die erg besmettelijk zijn voor vogels. Wilde vogels kunnen het overbrengen op tamme vogels, waarna het virus zich in sneltempo kan verspreiden onder duizenden vogels. Dit virus kan gemakkelijk muteren, waardoor er altijd andere varianten van ontstaan. Sommige varianten van het vogelgriepvirus kunnen ook op de mens of op andere zoogdieren overgedragen worden. Mensen die in contact komen met zieke kippen, eenden of kalkoenen lopen het risico zo’n virus op te lopen. Dat gebeurt vooral in landen waar mensen vlakbij hun varkens en pluimvee leven. De besmetting gaat via de ademhalingswegen, na contact met besmette dieren. Zo’n variant van het vogelgriepvirus dat gevaarlijk is voor mensen, is het H5N1-virus.

Besmetting zou niet kunnen gebeuren via de consumptie van besmet vlees of besmette eieren, maar het is wel aan te raden in risicogebieden alleen pluimveevlees en -producten te consumeren die voldoende verhit zijn voordat deze worden gegeten. De vogelgriep is niet van mens tot mens besmettelijk, maar enkel van vogel tot mens. Men vreest dat het vogelgriepvirus samen met een menselijk griepvirus zou kunnen muteren tot een nieuw virus waartegen bij mensen geen immuniteit bestaat. Dat zou kunnen leiden tot een pandemie.

Bijna alle mensen die vogelgriep krijgen, werken met zieke vogels. Tijdens een uitbraak van vogelgriep krijgen al deze mensen voor de zekerheid antivirale medicijnen. Verder moeten zij beschermende kleding, maskers en brillen dragen en hun handen goed wassen.

Behandeling vogelgriep

Bij een besmetting met vogelgriep zorgt een behandeling met virusremmende middelen, zoals oseltamivir (Tamiflu) of zanamivir (Relenza) ervoor dat de ziekte minder ernstig verloopt. Daarnaast worden deze mensen in quarantaine gezet. Er is nog geen vaccin tegen de vogelgriep voor mensen beschikbaar. Er is wel een vaccin voor dieren, maar dat is niet geschikt voor gebruik bij mensen. Als er signalen van vogelgriep zijn, wordt ee import van pluimvee en eieren uit gebieden waar vogelgriep heerst stopgezet. Tijdens het trekvogelseizoen en wanneer zich vogelgriep in de ons omringende landen voordoet, is een ophokplicht voor pluimvee van kracht. De regering heeft opdracht gegeven de voorraad virusremmende medicijnen uit te breiden tot enkele miljoenen kuren. In Nederland heerst op dit moment geen vogelgriep en het heeft geen zin uit voorzorg virusremmende geneesmiddelen in te nemen of in huis te halen. Wanneer zich vogelgriep in Nederland zou voordoen, worden de beschikbare geneesmiddelen gebruikt om mensen die met besmette vogels in aanraking komen te beschermen. Door virusremmende middelen alleen te gebruiken wanneer het écht nodig is, blijft de kans dat het vogelgriepvirus ongevoelig (resistent) wordt voor deze geneesmiddelen zo klein mogelijk. Het eten van kip of eieren levert geen besmettingsgevaar op.